Gepubliceerd op 05-05-2017

Linker of rechterhand?

betekenis & definitie

Merkt u het als iemand u iets geeft met zijn linkerhand? De meeste Nederlanders merken dat niet meer. Ze geven bijna even gemakkelijk iets aan met rechts als met links. Het heeft voor hen geen betekenis meer. Vijftig jaar geleden leerden Nederlandse ouders in de opvoeding nog dat het belangrijk was om iets altijd ‘met rechts’ aan te geven: dat was een onderdeel van de ‘normen en waarden’. Dat besef is verdwenen.

Voor veel migranten is het letterlijk honds om iets te krijgen met de linkerhand. Voor voedsel en sociale contacten gebruiken zij immers de réchterhand. De linkerhand wordt gebruikt om in het toilet de billen af te vegen. Dit doen mensen in heel Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië en in Indonesië.

Op alledaagse momenten begrijpen migranten dat Nederlanders iets niet expres met hun linkerhand aangeven. Op conflictueuze momenten kan het wel opeens tot een woedende reactie leiden.