Gepubliceerd op 05-05-2017

Nederlanders

betekenis & definitie

In de beeldvorming van veel blanke Nederlanders zijn Nederlanders blank. In die beeldvorming zijn ‘gekleurden’ geen Nederlanders. Dat is een oud standpunt dat best te begrijpen is maar niet meer klopt. Nederlanders zijn alle blanke, bruine, zwarte, etc. mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben.

Dit taalgebruik van het woord ‘Nederlanders’heeft belangrijke consequenties. Niet-blanken voelen zich buitengesloten als met ‘Nederlanders’ of met het woord ‘wij’ iedere keer alleen de blanke Nederlanders worden bedoeld.

Nederlanders. Erbij horen.

Vanuit de dominante meerderheid gezien horen gevoelsmatig niet alle inwoners van Nederland in gelijke mate bij ‘ons’, bij het ‘wij’. Die gevoelsafstand verandert, o.a. onder invloed van het wereldnieuws. Indo’s horen er op het ogenblik gevoelsmatig bij, Surinamers ook. Turken komen daarna en ten opzichte van Marokkanen voelen autochtonen de grootste afstand. Ten opzichte van Antillianen zijn tegenstrijdige beelden, afhankelijk van de subgroep die men voor ogen heeft. Vanuit de randstad gezien worden Friezen en Limburgers soms wel ‘raar’ gevonden maar ze horen wel bij het ‘wij’ van de dominante Nederlanders.

Het is dus niet, zoals vaak gedacht wordt, de mate van ‘zwartheid’ die de sociale afstand bepaalt. Het maatschappelijk denken over ‘zwart’ of ‘Arabier’ bepaalt wie door de meerderheid binnen of buitengesloten wordt.

Nederlandse autochtonen. Vijf weetjes:

- Nederlanders vinden ‘eerlijkheid’ een van hun beste eigenschappen. Ze kunnen nauwelijks geloven dat ze daardoor vaak grof en ongemanierd overkomen.
- Een van hun overtuigingen is dat ze zich aanpassen in het buitenland. Dat is echter niet zo. Een deel van de laagopgeleide Nederlanders die in 1955 naar Australië emigreerden was na dertig jaar ziek van heimwee. Ze droomden over Nederland maar bleven in Australië voor hun kinderen en kleinkinderen. Een deel van de vrouwen sprak na dertig jaar nog geen Engels. Dit is interessant vergelijkingsmateriaal omdat de eerste generatie migranten nu ook ruim dertig jaar in Nederland woont.
- In het bewustzijn van Nederlandse autochtonen is het slavernijverleden bijna niet aanwezig. De herdenking van de slavernij (1 juli) leeft bij hen nauwelijks. Ze zijn echter ook oprecht gekrenkt als ze van discriminatie beschuldigd worden.
- Veel Nederlanders vinden dat een immigrant zich óf Nederlander moet voelen óf bijvoorbeeld Iraniër. In de USA is het veel meer geaccepteerd dat iemand zich beide voelt. (Ghorashi, zie Identiteit)
- De meeste Nederlanders beseffen niet dat het sociale klimaat sinds 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh veel harder, wreder en ongenuanceerder tegen migranten geworden is. Medewerkers van het Internationale Gerechtshof en van andere internationale instellingen in Den Haag willen om die reden niet meer graag in Nederland wonen. Nederlanders kúnnen dit nauwelijks voelen: wie wind mee heeft, voelt geen tegenwind.