Gepubliceerd op 05-05-2017

Kindertal

betekenis & definitie

De eerste generatie migranten had bij hun aankomst in Nederland grote gezinnen, gemiddeld zeven kinderen bij Marokkanen, vijf kinderen bij Turkse families (1980). Dat kinderaantal is bij de eerste generatie snel gezakt, bij Marokkanen naar 3,2 bij Turken naar 2,1. Het kindertal van de tweede generatie vrouwen is zelfs gelijk dan aan het kindertal van de autochtone meerderheid (Garssen 2006). U bent wellicht geneigd te denken dat dit een kwestie van aanpassen is. Dat kan, maar ook het aantal geboorten in de herkomstlanden is tussen 1980 en 2000 drastisch gedaald. In Marokko van 5,4 naar 2,7. In Turkije van 4,1 naar 2,4. In Turkije is het kindertal nu zelfs onder het vervangingsniveau.

Door de specifieke leeftijdsopbouw van de allochtone groepen zullen in de komende jaren relatief veel allochtone vrouwen in de vruchtbare leeftijd komen. Het percentage allochtone kinderen zal daardoor stijgen.