Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Gepubliceerd op 05-05-2017

Begrijpen en begrip hebben

betekenis & definitie

De woorden ‘begrijpen’ en ‘begrip hebben’ lijken op elkaar, ze worden vaak door elkaar gebruikt maar ze hebben een totaal verschillende betekenis.

Begrijpen is snappen. Begrip hebben is goedkeuren, het ermee eens zijn. De vraag ‘Kunt u begrijpen dat ik mijn kind heb geslagen?’ kan beide, totaal verschillende betekenissen hebben.

U kunt bijvoorbeeld proberen te begríjpen waarom sommige islamitische en joodse vrouwen een man geen hand willen geven. U hoeft er geen begrip voor te hebben. U kunt willen begrijpen waarom Nederlanders jennen leuk vinden, u hoeft het niet te waarderen. Misschien wilt u snáppen waarom sommige islamitische (bijv. Somalië) en christelijke (bijv. Ethiopië) vrouwen hun dochters willen laten besnijden. U hoeft er geen begrip voor te hebben.

Om beroepsmatig goed met mensen te kunnen werken is het altijd van belang hun gedrag te begrijpen. Het is een voorwaarde voor professioneel gedrag. Begrip is niet noodzakelijk.

Sommige mensen weigeren zich in te leven in iemands gedrag, ze denken dat ze het er dan mee eens moeten zijn.