Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Handel

betekenis & definitie

Handel - het bedrijf, dat ten doel heeft den ruil van goederen, naar de wet van vraag en aanbod. Naar den aard der handelingen doen zich verschillende soorten van handel voor en onderscheidt men in het algemeen land- en zeehandel, binnen- en buitenlandschen handel, klein- en groothandel enz. Onder wereldhandel verstaat men den internationalen of eigenlijken buitenlandschen handel.

Als bedrijfsuitdrukking gebezigd beteekent het woord handel het bijzondere gelijk het hier boven bedoelde woord het algemeene beteekent. In dezen zin spreekt men b.v. van den Engelschen handel en ook nog beperkter van den tabakshandel. Ook komt het in nog beperkter beteekenis voor, maar wordt dan vervangen door het woord „affaire” als in een kruideniersaffaire in welke beteekenis echter beter het woord „winkel” gebruikt dient te worden.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.