Waardeleer betekenis & definitie

Waardeleer - Rost, B., Die Wertund Preistheorie mit Berücksichtigung ihr. dogmengeschichtlichen Entwicklung. Leipzig, Duncker & Humblot. 1908. M 5.40.

Waardeleer Suchtelen, Jhr. Nico van. De waarde als psychisch verschijnsel; een studie over de gronden der waardeering, in het bijzonder met betrekking tot de economie en haar plaats in het kultuursysteem. Amsterdam, N. V. Drukkerij „De Nieuwe Tijd”, 1911. f 1.75. Acad. Proefschrift Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.

— Wijnne, H. A. Waarde, geld en crediet in den Wereldhandel volgens de beginselen van John St. Mill.

Gepubliceerd op 14-03-2019