Plaats betekenis & definitie

Plaats - als handelswoord van gelijke beteekenis als stad, handelsstad en meer bepaald nog beurs.