Waarde ter incasso of incasseering betekenis & definitie

Waarde ter incasso of incasseering - uitdrukking, voorkomende in wissel-endossementen, wanneer de houder van den wissel deze aan zijn kassier ter incasseering of inning afgeeft. Daardoor is het endossement onvolledig, want de wet staat slechts toe de uitdrukkingen: waarde in rekening, of waarde genoten, waarvan het gevolg is, dat de kassier niet eigenaar maar slechts „lasthebber” wordt, wat juist het doel van den houder is.

Gepubliceerd op 14-03-2019