Waarde tot borgstelling betekenis & definitie

Waarde tot borgstelling - clausule bij pand-endossement van een wissel.

Gepubliceerd op 14-03-2019