Verkooprekening betekenis & definitie

Verkooprekening - de afrekening, welke door den commissionair afgegeven wordt aan hem, voor wiens rekening hij goederen verkocht heeft, waarin de bruto opbrengst wordt vermeld, verminderd met de onkosten van verkoop, de courtage en de provisie.