Wat is de betekenis van Courtage?

2020
2020-11-28
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

courtage

makelaarsloon. percentsgewijs berekend loon dat een makelaar voor zijn bemiddeling ontvangt; makelaarsloon; provisie. Voorbeelden: Reguliere makelaars hebben voor het aankopen van een woning jarenlang 2,0% makelaarscourtage geheven over de koopsom van een woning. Dat percentage ligt, sinds de courtages onderhandelbaar zijn, op ca. 1,...

Lees verder
2019
2020-11-28
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Courtage

Courtage is het in de vastgoedmarkt algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee de contractueel overeengekomen te betalen vergoeding aan een ingeschakelde makelaar wordt uitgedrukt, met betrekking tot de door deze verleende diensten betreffende de aan- of verkoop, dan wel de verhuur van een bepaald vastgoedobject of unit, c.q. percee...

Lees verder
2019
2020-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

courtage

courtage - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) beloning die een adviseur of tussenpersoon ontvangt na de verkoop van een product Woordherkomst afgeleid van het Franse 'courtage' (met het achtervoegsel -age) Synoniemen makelaarsloon, provisie

Lees verder
2017
2020-11-28
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Courtage

Courtage - (Fr.) vergoeding voor de hoekman. In het Londens systeem krijgt de hoekman geen courtage, maar moet hij leven van de verschillen tussen zijn bied- en laatkoersen. De Engelse term is brokerage.

2016
2020-11-28
Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Courtage

Courtage is een vergoeding voor de makelaar voor zijn of haar verdiensten bij het begeleiding bij de koop en verkoop van een huis. Het is gebruikelijk om het courtage over te maken nadat er een overeenkomst is tussen koper en verkoper van het betreffende huis. Wanneer men een nieuwe woning wilt kopen, brengt dit behoorlijk wat handelingen met zich...

Lees verder
2003
2020-11-28
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

courtage

courtage - Makelaarsloon of provisie.

1973
2020-11-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

courtage

[Fr.], v. (-s), loon dat de makelaar in rekening brengt voor het verlenen van zijn tussenkomst.

1949
2020-11-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Courtage

beloning, welke aan de makelaar gewoonlijk door beide partijen bij de door zijn bemiddeling tot stand gekomen overeenkomst wordt betaald.

1948
2020-11-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

courtage

(Fr.) v. makelaarsloon; korting.

1933
2020-11-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Courtage

Courtage - of provisie is de belooning, die een makelaar toekomt voor zijn bemoeiingen als tusschenpersoon. Deze belooning pleegt volgens gebruikelijke tarieven percentsgewijze over het geldelijk belang der transactie te worden berekend. Behoudens afwijkende afspraak is de courtage door den lastgever van den makelaar verschuldigd. Ariëns...

Lees verder
1916
2020-11-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Courtage

Courtage - Makelaarsloon of meer in het algemeen het loon, dat een tusschenpersoon voor zijne bemoeiïngen geniet; zie MAKELAAR.

1914
2020-11-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

courtage

courtage, - v., makelaarsloon.

1910
2020-11-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Courtage

Courtage - het loon van den makelaar, dat aan kooper en verkooper in rekening wordt gebracht.

1898
2020-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Courtage

COURTAGE, v. (-s), makelaarsloon.

1864
2020-11-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

courtage

courtage - v. makelaarsloon