Valideeren betekenis & definitie

Valideeren - kracht of waarde hebben, geldend maken, in rekening brengen, kwijting geven. Op wissels, assignatiën, enz. wordt bij het woord gevoegd de wijze, waarop de betaling aan den betrokkene door den trekker in rekening zal gelden: „het zal u valideeren tot saldo van rekening,” „het zal U valideeren volgens advies,” waarin dan de nadere omschrijving geschied is, „het zal U valideeren in rekening met den heer A.” in de beteekenis van, de heer A. zal daardoor betaald zijn alsof gij hem zelf betaald hadt. Men onderscheide dit wel van de waarde-erkenning bij trekking en endossement.

Gepubliceerd op 14-03-2019