Usance betekenis & definitie

Usance - handelsgebruik. Ofschoon zij niet in eenige wet omschreven zijn, hebben nochtans de, usances in handelszaken door lang in wezen te zijn geweest zooveel kracht van wet verkregen, dat zelfs de rechter daarmede rekening houdt, wanneer hij tot beslissing in handelsgeschillen geroepen wordt.

Gepubliceerd op 14-03-2019