Uitkeeringen betekenis & definitie

Uitkeeringen - rek., voorkomende in de boekh. van Levensverzekeringmaatschappijen, wordt gedebit. voor de uitkeeringen aan de verzekerden en gecredit. voor de overdracht van het (debet) saldo naar de Verl. en winstrekening. Gewoonlijk wordt deze rek., naar de tarieven, verdeeld in: Uitkeeringen Tarief A.; Uitk. Tarief B enz. Zie J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel IV.

Gepubliceerd op 14-03-2019