Overdracht betekenis & definitie

Overdracht - het overbrengen van zeker voorwerp of recht, of wel den eigendom van zekere zaak, in macht en het bezit van een ander; ook: overschrijving; bijv.: een bedrag van een rekening op een andere rekening overschrijven, n.l. door dit bedrag op de eerste rekening dan teniet te doen.