2020-02-28

Tabak

1 da’s zware-, gezegd van een zwaar karwei; ook wel ‘dat is sterk’. 2 die is - halen bij Lub, die is weg, spoorloos, zie je niet meer terug. Deze slanguitdr. refereert aan een Amsterdamse tabakszaak van voor de oorlog. In het Engelse slang bestaat er een gelijkaardige uitdr.,goneforaBurton, waarbij een Burton een bepaald soort bier is. Syn. die is (gaan) pissen; die is pisser. 3. ergens - van hebben, er genoeg van hebben, er niets meer van willen weten. De uitdr. ontstond wellicht in het...

2020-02-28

tabak

Zie (ook) roken

2020-02-28

Tabak

Tabak - tabak gaan halen: op de loop gaan, het paard niet meer kunnen houden. Huzarenuitdrukking uit Tilburg, 1913-1914. Ergens tabak van hebben: er genoeg van hebben, het beu zijn. Zie de opmerkingen onder balen.

2020-02-28

tabak

tabak - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-bak 1. gedroogde bladeren waarvan de vulling voor sigaren en sigaretten gemaakt wordt ♢ hij rolt een shaggie met vloei en tabak 1. ergens tabak van hebben [er genoeg van hebben] 2. lichte tabak [met laag teergehalte] ...

2020-02-28

tabak

(de) spreektaal - haar: hij heeft tabak op zijn poten, hij heeft ongeschoren benen. Wie was toch de eerste wielrenner die zijn benen schoor? Met deze vraag c.q. oproep sloot Rodrick de Munnik in Fiets nr. 2 het ‘Geen tabak op de poten'-artikel af. (WINNV) → soigneren

2020-02-28

Tabak

Tabak (Nicotiana Tourn.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Solaneën. Het behoort te huis in de keerkringslanden van Amerika en omvat meerendeels kleverig-behaarde kruiden en halfheesters, veelal met vertakten stengel, verstrooide, gave, gaafrandige bladeren, eindstandige bloemtrossen of pluimen, trechter- of schotelvormige bloemen en drooge, tweehokkige, door den overblijvenden kelk omgeven zaaddoozen met een groot aantal kleine zaden. De gewone Virginiatabak (N. tabacum L.)...

2020-02-28

Tabak

Tabak - Zie: sigarenindustrie.

2020-02-28

tabak

tabak - Zelfstandignaamwoord 1. genotsmiddel afkomstig van de bladeren van de tabaksplant, Nicotiana tabacum, dat wordt gerookt, gekauwd en gesnoven in de meeste landen is tabak verantwoordelijk voor 30% van alle kwaadaardige tumoren Uitdrukkingen en gezegden ♦ ergens tabak van krijgen ergens genoeg van hebben en niet willen dat het doorgaat

2020-02-28

Tabak

Tabak, de bladeren van verschillende soorten van Nicotiana, als genotmiddel in gebruik. De bewoners van Amerika, waar de meeste soorten van N. inheemsch zijn, hebben de t. reeds lang vóór de ontdekking van Amerika over bijna het geheele continent verbouwd, om de gedroogde bladeren op verschillende wijzen als genotmiddel te gebruiken. Op de W.-Indische eilanden, waar Columbus het eerst landde, werden de bladeren opgerold en, in een maïsblad gewikkeld, op de wijze van sigaren gerookt. Dezen rol...

2020-02-28

Tabak

Tabak - v. (-ken), zekere plant (nicotiana) welker gedroogde bladeren tot rooken, snuiven en kauwen gebruikt worden: tabak rooken, pruimen; (oudt.) tabak drinken (rooken); — (fig.) dat is andere tabak (dan kanaster), dat is iets geheel anders; — (spr.) dat is mij geene pijp tabak waard, ik geef er niets om.

2020-02-28

Tabak

Tabak - Kiszling, Richard. Beknopt handboek voor de tabakskennis, tabaksteelt en de tabaksfabricage. 13 afl. f 3.25. Kuilenburg, Blom en Olivierse. Boekhouding van den Handelaar in : J. C. Bokhoven, f 0.75. Handelsstudie-serie. — Wolf, Jacob. De tabak en de tabaksfabrikaten, f 6.—. Leiden. A. W. Sijthoff’s Uitgevers-maatschappij.

2020-02-28

Tabak

De tabak (van Nicotiam tabacum en andere soorten van dit geslacht) neemt een zeer bijzondere plaats in onder de genotmiddelen, niet alleen door het algemeen gebruik onder alle volken der aarde, maar ook door het cosmopolitisch karakter van deze tropische plant, waarvan verschillende rassen tot zeer ver van de tropengordel nog met succes geteeld kunnen worden. Het inademen van rook van brandende bladeren en vruchten is wellicht reeds duizenden jaren oud: het roken van tabak werd snel over de gehe...

2020-02-28

Tabak

De Spanjaarden hebben na de ontdekking van Amerika het gebruik van tabak van de Indianen overgenomen; zij gingen toen op Haïti tabak verbouwen, welk voorbeeld door de Portugezen (Brazilië) en door de Engelsen (Virginië) gevolgd werd. Daarna is de tabak in 1560 door Jean Nicot (vandaar: nicotine, Nicotiana) naar Parijs overgebracht. Aanvankelijk had de tabak in Frankrijk den naam van wonderdoend kruid, middel tegen alle kwalen. (Heilig kruid, panacee). Als koninginnekruid diende zi...

2020-02-28

Tabak

A) Botanisch behoort de tabaksplant tot het geslacht Nicotiana van de fam. der Solanaceae. Het is een eenjarige kruidachtige plant, die onder normale omstandigheden 1½ tot 2 m hoog wordt. De groote gaafrandige bladeren staan verspreid aan een forschen opstaanden stengel. De meestal rosé, soms ook geelgroene of witte bloemen zijn vereenigd tot korte trossen. De kelk is klokvormig, 5-tandig, de kroon buisvormig met vijf kleine lobben of slippen. Zelfbestuiving is regel, doch kruisbes...

2020-02-28

tabak

(ta'bak) m. (-ken: -je) [Sp. < taal van Haïti] 1. Eig. gedroogde, voor roken enz. geschikte bladeren van een plant met een kroon van buisvormige, lichtrode bloemen: roken, pruimen, snuiven, kauwen; sigaren, sigaretten maken van -; kerf-, krul-, pruim-, rook-, snuiftabak; kerven, sausen, snijden, spinnen, strippen; een rol, rolleken, rolletjes -; in rollen; inlandse, buitenlandse -; dat is andere (dan kanaster), dat is iets geheel anders. ➝ pijp. 2. Metn. die plant (Nicotina tabacu...