Schenking betekenis & definitie

Schenking - een overeenkomst, waarbij de schenker bij zijn leven, om niet eenig goed afstaat ten behoeve van den begiftigde, die het aanneemt. De schenker mag zich het recht voorbehouden, om het gegevene tot zich te doen terugkeeren, indien de begiftigde alleen, of deze en zijne afkomelingen vóór den schenker overlijden; het gevolg van dit recht is, dat het geschonkene vrij en ontheven van alle lasten terugkeert, dat alle vervreemding wordt vernietigd. Alle schenkingen moeten gedaan worden bij notariëele akte en zij hebben geen gevolg, als zij niet bij dezelfde of bij een latere notariëele akte uitdrukkelijk zijn aangenomen.