Quarantaine betekenis & definitie

Quarantaine - proeftijd voor schepen, die van plaatsen komen waar eene besmettelijke ziekte heerscht, ter voorkoming van het overbrengen dier ziekte op de plaats van aankomst. Zie Quarantaineplaatsen.

Gepubliceerd op 14-03-2019