Schepen betekenis & definitie

Schepen - aanteekengeld bij schippers, verschuldigd voor een door hen afgegeven ontvangbewijsje van ingeladen goederen.

— Lijst van de Nederlandsche oorlogs- en koopvaardijschepen enz. f 0.50. Amsterdam J. H. de Bussy.