Privaatrecht betekenis & definitie

Privaatrecht - dat gedeelte van het recht, dat de betrekkingen regelt tusschen bijzondere personen, burgers van denzelfden staat. Rechtsbetrekkingen tusschen burgers, die tot verschillende staten behooren, rekent men onder het internationaal privaatrecht.