Journaal - grootboek betekenis & definitie

Journaal - grootboek - boek, waarin journaal en grootboek in één tabel vereenigd voorkomen, die dus den dienst doet van journaal en grootboek tevens. Men heeft o.a. het journaal-grootboek van Edmond Degrange ; van Leautey en Guilbault of synthetisch journaal-grootboek; van Bataille; van Marchai en anderen.

Achter de journaal-liniatuur volgen een aantal dubbelkolommen, die grootboek-rekeningen voorstellen.

De methode-journaal-grootboek, ook wel Amerikaansch boekhouden genoemd, tracht de geheele administratie naar de dubbele methode in één enkel boek te vereenigen. Als voordeelen dezer methode kunnen verder genoemd worden gemakkelijke, eenvoudige contrôle ; beknopte balans wordt gemakkelijk gemaakt; het overzicht over de geheele administratie wordt in een kort bestek samengevat.

Nadeelen: het aantal rekeningen is noodwendig beperkt; de vele kolommen werken het maken van fouten in de hand; beperkt gedetailleerd winstoverzicht ; vele kolommentellingen ; voor omvangrijke zaken niet bruikbaar vanwege de genoemde nadeelen. Zie J. Hagers, Koopmansboekhouden, Deel V.

Gepubliceerd op 13-03-2019