Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Journaal

betekenis & definitie

Journaal - boek, waarin op duidelijke manier aangegeven wordt, welke posten op de rekeningen in het grootboek aangebracht moeten worden, naar aanleiding van de gebeurtenissen, die het memoriaal vermeldt. Is een hoofdboek. Het dient om de boekingen op de grootboekrekeningen werktuiglijk en daardoor zoo goed mogelijk te doen plaats hebben.

Zie ook: J. Hagers, Het Koopmansboekhouden, Deel I. Oudtijds was het journaal van het dubbel boekhouden werkelijk het dagboek, waarin de posten dadelijk met onderscheiding van debiteur en crediteur werden ingeschreven; vandaar de naam.