Jaarstukken betekenis & definitie

Jaarstukken - noemt men die bescheiden, welke aan het eind van ieder boekjaar bij het afsluiten der boeken worden opgemaakt, en die dan een beknopt, maar duidelijk overzicht geven van den toestand, waarin de zaak verkeert. Men rekent er toe den inventaris, de balans, de verlies- en winstrekening, de memorie van toelichting op deze staten en een beredeneerde vergelijking van het winst- of verliessaldo met dat van het vorige jaar.

Gepubliceerd op 13-03-2019