Jaarrente betekenis & definitie

Jaarrente - jaarlijksche uitkeering waardoor binnen een bepaalden tijd zekere schuld en de rente daarop afgedaan wordt. Zie annuïteit.

Gepubliceerd op 13-03-2019