Jaarverslag betekenis & definitie

Jaarverslag - mededeeling omtrent den toestand eener zaak, vereeniging enz. en de resultaten van het afgeloopen jaar. Bij naamlooze vennootschappen van eenige beteekenis verschijnt het jaarverslag met de balans en winstrekening geregeld in druk.

Gepubliceerd op 13-03-2019