Hooge raad betekenis & definitie

Hooge raad - is het opperste gerechtshof, te onzent, dat het toezicht heeft op den geregelden loop van rechtsgedingen, benevens op het nakomen der wetten door de leden der rechterlijke macht. Hij kan de vonnissen en uitspraken der lagere rechterlijke colleges vernietigen, wanneer deze in strijd zijn met de wet.