Rechterlijke macht betekenis & definitie

Rechterlijke macht - te onzent de Hooge Raad, de Gerechtshoven (5), de Arrondissementsrechtbanken (23) en de Kantongerechten. De Hooge Raad, gevestigd te ’s Hage, is het hoogste gerechtshof, waarbij men in cassatie kan gaan. De 5 gerechtshoven zijn gevestigd te ’s Gravenhage, Amsterdam, ’s Hertogenbosch, Arnhem en Leeuwarden.