Handelen betekenis & definitie

Handelen - het bedrijven van elke daad van koophandel, ook assurantie, bevrachten, en vervrachten van schepen, koopen en verkoopen, huren en verhuren en voorts alles, waarbij een persoon tegen betaling aan een ander goederen, waren, diensten enz. afstaat.