Daad van koophandel betekenis & definitie

Daad van koophandel - volgens ons wetboek verstaat men onder daden van Koophandel in ’t algemeen : Het koopen van waren, om dezelve weder te verkoopen, in het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren. Zie verder W. v. K. art. 4.

Gepubliceerd op 13-03-2019