Gewicht betekenis & definitie

Gewicht - uit ijzer, messing, koper, lood, steen of andere stof vervaardigde lichamen, die een bij de wet voorgeschreven zwaarte hebben en waarvan men zich bedient, om de zwaarte van andere voorwerpen te bepalen of te wegen. De benaming, de grootte, de vormen van de gewichten zijn verschillend naar het gebruik, dat men er van wil maken. Voor groote, zware gewichten bezigt men meestal ijzer, voor kleinere gewichten messing of koper.

Vroeger sprak men van apothekers of medicinaal-, van goudgewicht, enz. De centenaar, die verondersteld wordt, gelijk ook de naam aanduidt, 100 pond te wegen, doch die echter in verschillende landen een ongelijke zwaarte heeft, wordt nog in den groothandel ter bepaling der hoeveelheid en van den prijs der goederen gebruikt.