Wat is de betekenis van ZWAARTE?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zwaarte

zwaarte - Zelfstandignaamwoord 1. het gewicht De zwaarte van een vrachtwagen is erg groot. 2. de ernst De zwaarte van de misdaad is groot. Woordherkomst Afgeleid van zwaar met het achtervoegsel -te. Synoniemen zwaarheid

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zwaarte

zwaarte - zelfstandig naamwoord uitspraak: zwaar-te 1. het veel wegen ♢ het stuk ijzer zinkt door zijn zwaarte Zelfstandig naamwoord: zwaar-te de zwaarte

2024-06-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zwaarte

s., swierte, swierens, gewicht (it).

2024-06-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zwaarte

v., 1. de werking der zwaartekracht: de zwaarte doet de lichamen vallen ; 2. het onderworpen-zijn, resp. de mate waarin iets onderworpen is aan de zwaartekracht, gewicht: alle stof heeft zwaarte ; de zwaarte van iets schatten; 3. groot gewicht, zwaarheid: de zwaarte van het toestel maakt het moeilijk te hanteren; ijzer zinkt door...

2024-06-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zwaarte

v. (nat. druk, welke een lichaam uitoefent ten gevolge van de aantrekkingskracht der aarde; gewicht; drukkend gevoel): fig. de zwaarte ener misdaad, ernst.

2024-06-13
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zwaarte

druk, dien een lichaam uitoefent als gevolg v/d aantrekkingskracht der aarde.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zwaarte

('zwa:rtə) v. I. Eig. het → zwaar (I) zijn inz. 1. (2) gewicht: de van een voorwerp. 2. (8) dikte : de van het hout. II. Metn. [van I 1] Natk. → zwaartekracht. III. Metf. [zwaar I 13] het drukkende, drukkend gevoel : de van een misdrijf.