Franchise betekenis & definitie

Franchise - Wanneer verzekerde goederen bederven, zonder oorzaak van buiten, is de schade niet voor rekening van den assuradeur. Daarom bedingt men vaak, dat de assuradeur slechts een deel der beschadiging zal vergoeden of wel, dat hij alleen beschadiging zal vergoeden boven een zeker %. Men drukt dit beding uit door de woorden vrij van beschadigdheid onder.... ten honderd. De assuradeur betaalt nu alleen de schade, wanneer die meer dan dit percent bedraagt. Deze vrijdom noemt men franchise.

— Mees, H. N. Franchise bij goederenverzekering art. 643, 644, 645, 646 en 719 Wetb. v. Kooph.

Uitgave van P. Somerwil, Leiden 1881.

Gepubliceerd op 13-03-2019