Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Dubbel-boekhouden

betekenis & definitie

Dubbel-boekhouden - het stelsel van boekhouden, dat bij de doorloopende aanteekeningen der veranderingen, die in de activa en passiva eener zaak (zie Zaak) ontstaan, het evenwicht, dat tusschen het totaal der activa en passiva te allen tijde bestaat (zie Balans) voortdurend handhaaft, en dit evenwicht als contrôlemiddel aanwendt op deze doorloopende aanteekeningen.

Het wordt ook wel Italiaansch boekhouden genoemd daar het van Italiaanschen oorsprong schijnt te wezen, de oudst bekende verhandelingen (Cotrugli, Paciolo) zijn van Italianen.

Het dubbel boekhouden wordt veelvuldig toegepast, en komt onder vele variëerende vormen voor waarvan de z. g. n.

Duitsche, Amerikaansche, Fransche en Engelsche methode wel de meest bekende zijn. Deze varianten verschillen niet voldoende, om met recht bijzondere methoden genoemd te worden.

— Enkel- of Dubbel Bh. Rooyen, Alb. van. f 0.75. Handelsstudie-serie.