Wat is de betekenis van Dubbel-boekhouden?

1928
2021-09-23
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dubbel-boekhouden

Natuurlijk heb je dit gewichtige woord wel honderd keer gehoord, maar misschien weet je niet precies, wat ermee bedoeld wordt. Waarschijnlijk houd je zelf wel zo’n beetje boek van je zakgeld. Dit is een zeer nuttige gewoonte, want zodoende weet je precies, waar het geld gebleven is. Mocht dan door de boekhouding blijken, dat er een tekort in...

Lees verder
1910
2021-09-23
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Dubbel-boekhouden

Dubbel-boekhouden - het stelsel van boekhouden, dat bij de doorloopende aanteekeningen der veranderingen, die in de activa en passiva eener zaak (zie Zaak) ontstaan, het evenwicht, dat tusschen het totaal der activa en passiva te allen tijde bestaat (zie Balans) voortdurend handhaaft, en dit evenwicht als contrôlemiddel aanwendt op deze doorloopend...

Lees verder