Banco betekenis & definitie

Banco - de letterlijke beteekenis van dit woord is bank, (zitplaats of inrichting voor geldzaken). Het werd vroeger gebruikt om het standaardgeld, dat op de plaats in omloop was, aan te duiden. Het bankgeld was meestal beter dan het in omloop zijnde geld, daar de banken de beste stukken aan de circulatie onttrokken voor hunne operaties.

Ook : de oude Hamburgsche rekenmunt, 1 mark banco = I1/2 tot 6/10 RM.

Gepubliceerd op 13-03-2019