Gepubliceerd op 21-09-2017

Praefectus

betekenis & definitie

Praefectus - In de algemene betekenis een persoon, die over welke zaak ook door een andere persoon werd aangesteld, b.v. praefectus navis (scheepskapitein), praefectus remigum (aanvoerder van het roeiersteam). Dientengevolge werd het de titel van de burgers, die in opdracht van een magistraat, onder het Keizerrijk vooral van de keizer, als de vertegenwoordigers optraden om een militair commando te voeren of om een bepaalde afdeling van het burgerlijk bestuur te leiden. Vóór de burgeroorlogen in Rome stonden praefecti, als hoogste officieren, aan het hoofd van de auxilia, de hulptroepen, die niet uit Romeinse burgers gerekruteerd werden. Van praefectus cohortis kon men opklimmen tot praefectus alae. In de tijd vóór Marius hadden zes praefectii sociorum het commando over de bondgenoten, drie van hen waren Romeinse officieren.

Onder I. Caesar stonden de ruiterijafdelingen onder bevel van praefecti. Onder het principaat van Augustus waren de praefecti gewone officieren, gekozen uit de ridderstand.