Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

obstakel

betekenis & definitie

(het; -s)-kunstmatige belemmering in de baan die onder bepaalde voorwaarden zonder straf ontweken mag worden, syn. obstruction.

• Alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden en gefabriceerd ijs, behalve voorwerpen die ‘buiten de baan’ markeren, zoals muren, hekken, palen en omheiningen, behalve elk deel van een vast kunstmatig voorwerp dat ‘buiten de baan’ is, en behalve elk object dat door de commissie tot een integraal onderdeel van de baan is verklaard. Een obstakel is een los obstakel als het kan worden verplaatst zonder buitensporige moeite, zonder het spel onnodig op te houden en zonder schade te veroorzaken. Anders is het een vast obstakel. (NGFGR)

• Uw balletje ligt tegen een metersdikke eik en wel zodanig dat u met geen mogelijkheid het balletje kunt slaan. Die boom is in dat geval een obstakel, nietwaar? Nee, zeggen de golfregels, de eik mag niet als obstakel beschouwd worden, want de eik is niet kunstmatig. Dezelfde eik, maar dan in planken gezaagd en tot picknicktafel verwerkt, was wél een obstakel geweest. (STKIJIJ)

belemmering