Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

commissie

betekenis & definitie

(de; -s) 1 SP - groep van personen, verkozen of aangewezen door een instantie, een club of een vergadering, en belast met de uitvoering van bepaalde taken.

• Zo’n groep personen kan bv. de baancommissie vormen, de wedstrijdcommissie, de regel & handicapcommissie, de jeugdcommissie, de clubhuiscommissie en de sponsorcommissie. (COLLJ)

2 (de golf regels) - commissie die belast is met de leiding van de wedstrijd, of - indien het niet om een wedstrijd gaat - de commissie of instantie die verantwoordelijk is voor de baan.

baancommissie