Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

baancommissie

betekenis & definitie

(de; -s) - commissie, bestaande uit leden van de golfclub, die belast is met het ondersteunen van de baanexploitant en/of de greenkeepers bij het opstellen en uitvoeren van het baantechnisch beleid, waarbij bv. aansturende adviezen gegeven worden over het baanonderhoud, de bespeelbaarheid van de baan, het sluiten en niet-qualifying verklaren van de baan, het instellen van tijdelijke maatregelen bij een slechte conditie van de baan (bv. wintergreens), en waar nodig contacten worden onderhouden met andere commissies en de leden, syn. greencommittee.

commissie (2)