Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

regel

betekenis & definitie

(de; -s) 1 SP-bepaling, voorschrift waarnaar men zich moet richten, vastgestelde of aanvaarde norm, syn. rule 2 SP - spelregel, syn. rule 3 - golfregel, spelregel van het golfspel, syn. rule; plaatselijke regel, regel die alleen geldt voor de baan waarop gespeeld wordt.

• De regels in golf zijn er niet in de eerste plaats om golfers te straffen, maar om onder alle omstandigheden - al dan niet met het toekennen van strafilagen - verder spel mogelijk te maken. (LITTI)