Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

bal in het spel

betekenis & definitie

bal die een speler met een slag vanaf de afslagplaats van een hole in het spel heeft gebracht, syn. ball in play.

• De bat blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, tenzij hij verloren is, buiten de baan ligt of is opgenomen, of als hij is vervangen door een andere bal, ook als dat niet is toegestaan; die vervangende bal wordt de bal in het spel. Indien een bal wordt gespeeld buiten de afslagplaats bij het beginnen van een hole of bij een poging deze gemaakte fout te herstellen, dan is die bal niet in het spel. Verder is een bal in het spel wanneer de speler zijn volgende slag moet of verkiest te spelen van de afslagplaats, maar hij deze speelt buiten de afslagplaats. (NGFGR)