bal beschouwd als bewogen betekenis & definitie

(de golfregels) - bal die zijn ligplaats verlaat en op een andere plaats tot stilstand komt; een bal die alleen wiebelt wordt niet als bewogen beschouwd, syn. ball deemed to move.