Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Saksen

betekenis & definitie

Germaanse stam. woonde 2e eeuw n.C. in Sleeswijk-Holstein. De Saksen overschreden begin 3e eeuw de Wezer en vestigden zich ten oosten van de IJssel.

Midden 5e eeuw stak een groot deel met de → Angelen (→ Angelsaksen) over naar Engeland. De achtergebleven Saksen werden in de 8e eeuw de hardnekkige vijanden van het → Frankische rijk. dat hen 772-804 onderwierp en met geweld tot het christelijk geloof bekeerde. Zij behielden hun gewoonterecht, dat 800 n.C. werd opgetekend (Lex Saxonum).