Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Amnestie

betekenis & definitie

opheffing van de strafbaarheid van bepaalde misdrijven voor hen die zich eraan schuldig maakten. In België werd een actie voor amnestie gevoerd ten voordele van de activisten (→ activisme), die na de Eerste Wereldoorlog door een zware repressie waren getroffen.

Geleidelijk aan werd het een algemene Vlaamse eis, zodat door de regering in nov. 1936 een wetsontwerp voor volledige amnestie werd ingediend, dat na massabetogingen van voor- en tegenstanders in juni 1937 tot wet werd.Ook voor de politieke delinquenten uit de Tweede Wereldoorlog wordt actie voor amnestie gevoerd, tot dusver zonder resultaat.

Litt. A.W.Willemsen, Het Vlaams Nationalisme 1914-40 (2e dr. 1969).