Geertjan van Asseldonk

lecturer at Hogeschool Windesheim

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

bedrijf

betekenis & definitie

Een organisatie die wil voorzien in een maatschappelijke behoefte op een rendabele manier.

De laatste eeuw is in de betekenis van het begrip bedrijf het streven naar winst steeds meer als kenmerkend naar voren gekomen. Dit is jammer, want oorspronkelijk is de winstgevendheid niet het doel geweest, maar slechts een middel: een middel namelijk om duurzaam in en maatschappelijke behoefte te kunnen voorzien. Gelukkig breekt de laatste de decennia meer en meer het inzicht door dat primaire winstgerichtheid bedrijven en de samenleving geen goed doet.

Bronvermelding