Aap betekenis & definitie

Boven de ingang van het knekelhuis op het kerkhof van de Oude Kerk te Amsterdam, zat een aap met een doodshoofd, waaronder het volgende gedicht: 'Hoe stout gij stapt, hoe fier gij prijkt, En 't hoofd met zijdenpluim laat streelen, Och ! eer één enkel eeuw verstrijkt, Gaan de apen met uw kopstuk spelen !'. De aap stelt hier de doodgraver voor.