Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

insliktaal

betekenis & definitie

‘Erger nog dan het Poldernederlands of het hun-hebben-Nederlands is het Balkenende-Nederlands, dat als voornaamste kenmerk heeft dat elke onbeklemde lettergreep wordt ingeslikt. Het is een gewoonte die in Den Haag, met name onder CDA-politici, snel terrein wint.’ Aldus de Amsterdamse literatuurhistorica Marita Mathijssen op 8 november 2003 in NRC Handelsblad. Zij sprak in dit verband van insliktaal, een samenstelling die niet eerder in het Nederlands is gesignaleerd. Het taalgebruik van Balkenende is verschillende keren gehekeld door columnist Jan Kuitenbrouwer. Op 24 december schreef hij op zijn weblog bij de Volkskrant:

Leek er aan het begin van deze kabinetsperiode enige verbetering op te treden in het taalgebruik van JPB de MP, het herstel was helaas van tijdelijke aard; inmiddels brabbelt de pumjee weer op volle sterkte. ‘Dis gee spa va kokagansie’ sprak hij van de week tijdens een bezuinigingsdebat. Nova liet het fragment zien, maar dat was het moment waarop Balkenende het begin van die zin nog min of meer correct uitsprak. Even later zei hij het nog een keer, en produceerde bovenstaande toverspreuk. [...] (Kokagansie, voor alle duidelijkheid, is Balkenends voor ‘koopkrachtgarantie’.)

Vergelijk Breezertaal, Engafrikaans en Zaaitaal