segregatie betekenis & definitie

De (territoriale) scheiding van verschillende bevolkingsgroepen naar ras; een alternatief eufemisme voor apartheid*. In het citaat hieronder ook naar sekse. In het Engels ook ‘seperate development’. Zie: gescheiden* ontwikkeling. In de betekenis van afzondering werd het woord al opgetekend in 1669.

We kunnen best allemaal internationaal voelen en tegen Vietnam, de apartheid of de segregatie zijn, maar aangezien ons dat geen enkel risico kost, kunnen we af en toe ook nog de moeite nemen af te dalen om te zien of het dorp van al die oranjezon nog geen tropenkolder heeft gekregen.

Renate Rubinstein: Verzameld werk. Artikel gepubl. 17-07-65

Aan dit soort onderzoeken, zegt Musterd, liggen vaak vooronderstellingen ten grondslag die niet getoetst zijn. ‘Zoals: de segregatie neemt toe, de verpaupering neemt toe, de kloof tussen arm en rijk wordt groter.’

De Groene Amsterdammer, 27-11-96

Vrouwen worden gewoonlijk meer gediscrimineerd wanneer er sprake is van segregatie van de seksen.

HP/De Tijd, 02-04-99