Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DIEPEN, JOHANNES

betekenis & definitie

(Maastricht 1774-Vught 1844). Johannes Diepen trad aanvankelijk in het militaire voetspoor van zijn vader door een carrière te beginnen als dragonder in het Staatse leger.

Johannes huwde in 1793 met Anna Barbara Peters uit Susteren en vestigde zich ca. 1804 in 's-Hertogenbosch als lakenkoopman.Ten overstaan van notaris de Bergh te ’s-Hertogenbosch in 1808 maakte Johannes Diepen een contract van compagnieschap met Frans Jellinghaus en Willem van Spaandonk. Dit werd de grondslag voor de wollenstoffenfabriek van de familie Diepen te Tilburg. Johannes Diepen was de man die het kapitaal en de relaties inbracht. Hij behield in ’s-Hertogenbosch zijn handelszaak en bleef er ook wonen. Frans Jellinghaus verschafte ook beginkapitaal terwijl Willem van Spaandonk de man was met de benodigde vakkennis. Johannes Diepen was gedurende enige jaren president van de Rechtbank van Koophandel in ’s-Hertogenbosch.

Hij overleed in Huize Voorburg in Vught, dat zijn zoon. Johannes Nicolaas in 1832 had gekocht van Baron de Smeth. Deze zoon vestigde zich in Tilburg. Zijn broers bleven in de lakenhandel in ’s-Hertogenbosch.

Johannes Diepen zag het belang van goede transport- en communicatiemiddelen. Hij zette zich in voor de totstandkoming van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen en de aansluiting van Tilburg daarop. Op zijn voorstel werd een commissie in het leven geroepen die de mogelijkheden moesten onderzoeken om Tilburg een kanaalverbinding met open water te verschaffen.