Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BADMINTON

betekenis & definitie

sport met rackets en shuttle, waarvoor in ons land omstreeks 1920 de grondslag werd gelegd. In 1931 kwam de Nederlandse Badmintonbond tot stand.

In het begin van de j aren 50 kwam de sport, ook in Noord-Brabant, pas tot ontwikkeling; in 1951 werd, mede op initiatief van Brabanders, de NBB heropgericht. Al spoedig kwam het tot een afzonderlijk district voor het zuiden des lands, met name voor Noord-Brabant en Zeeland. In totaal met 9 clubs. Er werden regelmatig Brabantse kampioenschapwedstrijden georganiseerd, terwijl ook voor het eerst in Nederland een jeugdcompetitie werd opgezet. In 1959 werden de eerste Nationale Kampioenschappen in Noord-Brabant gehouden. Het district Noord-Brabant telt nu meer dan 1000 badmintonclubs met ruim 10.000 leden (1983).Kampioenen 1983: A. Meulendijks, Helmond, Ned. kamp. herendubbel-jeugd; H. v. Daim en L.Geelhuizen resp. Eindhoven, Nuenen, Ned. kamp. damesdubbel-veteranen: E. van Daim. Eindhoven. Ned. kamp heren enkel en -dubbeljeugd III: D.

Heimans. Ned. kamp. herendubbel-jeugd III.

Bron: Reactie 1982.